буцаан олгох бодлого

Тайланд буцах

- Ашиглах эрхтэй байхын тулд таны зүйлийг ашиглаагүй байх ёстой бөгөөд үүнийгээ хүлээн авсан нөхцөлдөө ашиглах ёстой. Энэ нь мөн эх сав баглаа боодолд байх ёстой.

- Дэлгүүр нь тайлбаргүйгээр бараагаа буцаахаас татгалзах эрхтэй

Олон улсын хүргэлт

- Хаалганы өмнө 100% аюулгүй олон улсын тээвэрлэлтийг баталгаажуулна

- Бид дагаж мөрдөж буй олон улсын илгээмжийг дагаж мөрдөнө

- Гааль дээр хураагдсан тохиолдолд буцах хэргийг нээх тушаал илгээсэн мөчөөс хойш 3 долоо хоногийн дотор үнэгүй буцааж өгдөг (сард 2 үзэг)

- Дэлгүүр нь тайлбаргүйгээр бараагаа буцаахаас татгалзах эрхтэй